PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

♟

Speciální pedagog - poradenská, konzultační, lektorská, supervizní činnost a metodická podpora
IČ: 09544291

Nabídka realizace supervize: individuální případová supervize, individuální supervize řízení, skupinová případová supervize, týmová případová supervize, týmová supervize, týmová supervize řízení.

Výcvik v supervizi: "NA ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ" (430 hodin výcviku - dosud). Přístup zaměřený na řešení (solution-focused approach) patří mezi postmoderní (systemické) přístupy, je uznáván jako svébytný přístup s vlastními mezinárodními asociacemi, systémem akreditací a specifickou metodikou supervize a koučování.

Nabídka metodické podpory zaměřené na změnu chování náročného na péči u osob s poruchou autistického spektra (PAS+)

Akreditovaný výcvik v metodě "PODPORA POZITIVNÍHO CHOVÁNÍ" (Positive Behaviour Support – PBS)

Oblast možné spolupráce: sociální služby, školství, zdravotnictví, ostatní

Pro více informací volejte na níže uvedené číslo